Zakres usług

  • OPIEKA LEKARSKA (NFZ i komercja)
    • Rozpoznawanie i leczenie stanów nagłych oraz chorób przewlekłych przez lekarzy (e-recepta, e- zwolnienie, teleporady)
    • Nasz personel medyczny tworzy dla pacjentów indywidualne koncepcje długofalowej opieki, obejmujące zarówno leczenie jak i profilaktykę prozdrowotną
    • Nasi pacjenci mogą brać czynny udział w sponsorowanych programach medycznych i prozdrowotnych realizowanych przez Poradnię przy Konopnickiej i jej partnerów
    • W przypadku konieczności zastosowania poszerzonej diagnostyki lub leczenia pacjenci są kierowani na badania specjalistyczne, do poradni specjalistycznych, szpitali oraz sanatoriów 
  • USŁUGI PIELĘGNIARSKIE (NFZ i komercja)
    • Opieka środowiskowo-rodzinna i zabiegi pielęgniarskie oraz EKG i spirometria 
  • BADANIA ANALITYCZNE (NFZ i komercja)
    • Krew, mocz, kał – w pełnym zakresie
    • Pakiety badań analitycznych
  • SZCZEPIENIA (NFZ)
  • REHABILITACJA (Komercja)
    • Rozpoznawanie, leczenie, rehabilitacja stanów bólowych, zwyrodnień i innych dolegliwości układu mięśniowo-szkieletowego przez fizjoterapeutów połączone z zabiegami i doborem ćwiczeń
    • USG narządu ruchu
    • USG bioderek
  • HIRUDOTERAPIA (Komercja)
    • Zabiegi żywymi pijawkami
  • DIETETYK (Komercja)
  • BADANIA KIEROWCÓW (Komercja)

UWAGA: Zgodnie z polskim prawem przy korzystaniu z leczenia specjalistyczego                w przychodniach, szpitalach lub sanatoriach pacjent – nie wypełnia                      nowej deklaracji POZ.

              Jeżeli jednak zdecydują się Państwo wypełnić przy tej okazji nową                        deklarację POZ – automatycznie przestajecie być pacjentami                                Poradni przy Konopnickiej.

Iconic One Theme | Powered by Wordpress