Zakres usług
  • Rozpoznawanie i leczenie stanów nagłych oraz chorób przewlekłych przez lekarzy (e-recepta,                e- zwolnienie, teleporady)(NFZ i komercja).
  • Rozpoznawanie, leczenie, rehabilitacja stanów bólowych, zwyrodnień i innych dolegliwości układu mięśniowo-szkieletowego przez fizjoterapeutówpołączone z zabiegami i doborem ćwiczeń (komercja).
  • Opieka środowiskowo-rodzinna i zabiegi pielęgniarskie oraz EKG i spirometria (NFZ i komercja).
  • Badania analityczne (krew, mocz, kał) w pełnym zakresie (NFZ i komercja).
  • Nasz personel medyczny tworzy dla pacjentów indywidualne koncepcje długofalowej opieki, obejmujące zarówno leczenie jak i profilaktykę pro-zdrowotną (NFZ i komercja).
  • Nasi pacjenci mogą brać czynny udział w sponsorowanych programach medycznych i prozdrowotnych realizowanych przez Poradnię przy Konopnickiej i jej partnerów.
  • W przypadku konieczności zastosowania poszerzonej diagnostyki lub leczenia pacjenci są kierowani na badania specjalistyczne, do poradni specjalistycznych, szpitali oraz sanatoriów (NFZ i komercja).
 

UWAGA: Zgodnie z polskim prawem przy korzystaniu z leczenia specjalistyczego                w przychodniach, szpitalach lub sanatoriach pacjent – nie wypełnia                      nowej deklaracji POZ.

              Jeżeli jednak zdecydują się Państwo wypełnićprzy tej okazji nową                        deklarację POZ – automatycznie przestajecie być pacjentami                                Poradni przy Konopnickiej.